شهروند- رای گیری شهرداری تورنتو، شورای شهر تورنتو و هیئت امنای مدارس تورنتو به صورت Advance   از امروز چهارشنبه آغاز شده و تا تاریخ ۱۴ اکتبر ادامه خواهد داشت. ساکنان تورنتو و صاحبان مشاغل می توانند در صورتی که بالای ۱۸ سال سن دارند و شهروند کانادا هستند و منع قانونی برای رای دادن ندارند به صورت Advance  و قبل از روز رسمی رای گیری رای خود را به داخل صندوق های رای بیندازند.

به دلیل تغییرات در حوزه های شهری و برای این که بدانید دقیقا باید برای رای دادن به کجا بروید به آدرس

 https://myvote.toronto.ca/home رفته و با وارد کردن آدرس خود حوزه هایی را که می توانید در آنها رای بدهید شناسایی کنید. معمولا برای هر حوزه دو مرکز در نظر گرفته می شود.

همچنین واجدین شرایط می توانند بدون در نظر گرفتن حوزه در ساختمان شهرداری واقع در شماره ی ۱۰۰ خیابان کویین غربی رأی بدهند. ساعات رای گیری از ۱۰ صبح تا ۷ بعدازظهر است. برای رای دادن بهتر است که کارت های رای گیری را به همراه داشته باشید، اما اگر این کارتها را به هر دلیلی در اختیار ندارید می توانید از طریق وب سایت بالا آنها را پرینت کنید و یا با مراجعه به مرکز رای گیری از ماموران مربوطه کمک بخواهید.

در هنگام رای گیری حتما کارت شناسایی معتبر و عکس دار به همراه داشته باشید. اگر به هر دلیلی رای گیری Advance را از دست دادید می توانید در روز رای گیری ، ۲۲ اکتبر ۲۰۱۸، از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب به همراه بقیه رأی خود را داخل صندوق بیندازید.

به خاطر داشته باشید که شما می توانید از میان ۳۵ کاندیدای شهرداری، ۲۴۲ کاندیدای شورای شهر و ۲۲۴ کاندیدای هیئت امنا انتخاب کنید بنابراین حتما به وب سایت بالا رفته و درباره ی این افراد و حوزه ی خودتان تحقیق کنید تا در روز رای گیری با دید باز کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنید.