شهروند ـ بعد از دخالت شخصی شهردار، جان توری، بیش از نیمی از توقفگاه های بازی پوکمون در ترمینال فری جک لیتون، دان تاون تورنتو، برداشته شد. این قسمت از تورنتو به نظر می رسد بعد از شروع بازی پوکمون به یکی از محبوب ترین مناطق برای شکار غول های این بازی تبدیل شده است و ۹ توقفگاه پوکمون در این قسمت، که محل عبور و مرور مسافران به جزیره های دریاچه ی انتاریو نیز هست، وجود دارد.

شلوغی و تجمع زیاد بازی کنندگان به مشکلی تبدیل شد که در نهایت جان توری خودش دست به کار شد و جمعه ی گذشته با سازنده ی بازی از طریق ایمیل تماس برقرار کرد و بعد از ابراز خوشحالی از موفقیت این بازی از او خواست که تعداد توقفگاه های پوکمون را در این قسمت کاهش دهد.

pokeman-go

این ایمیل به سرعت پاسخ داده شد و روزچهارشنبه تعداد این توقف ها از ۹ به ۴ عدد کاهش پیدا کرد. اگرچه بازی کنندگان از این تصمیم راضی نیستند و ناراحت به نظر می رسند، اما نگاهی گذرا نشان می دهد که آرامش به ترمینال جک لیتون بازگشته است.

بر اساس یک آمار انجام شده محبوبیت و تعداد بازیکنان پوکمون با نزدیک شدن فصل مدارس کاهش یافته است.