شهروند- چاک ریفیسی (Chuck Rifici)، خزانه دار سابق دولت لیبرال کانادا، که خود سرمایه گذار و بنیانگذار دو کمپانی در حوزه ی تجارت ماری جوانا است می گوید که به خرج خودش و با صرف هزینه ی ۲۵۰۰۰ دلاری به مقابله با قوانین رانندگی سرسختانه ی کانادا که از زمان قانونی شدن ماری جوانا اعمال خواهد شد، می پردازد. او در این مبارزه تصمیم دارد از وکلای زبردستی هم کمک بگیرد.

ریفیسی می گوید که او در تجارت ماری جوانا بسیار موفق است و دلش می خواهد دین خودش را ادا کرده و کمک کند تا قوانین بهتری برای آنچه اختلالات ناشی از مصرف ماری جوانا خوانده می شود تعیین گردد.

دولت کانادا از ماه ژوئن قوانینی را به شرح زیر برای رانندگی اعلام کرده است: اگر راننده ای با حداقل ۲ نانوگرم و حداکثر ۵ نانوگرم THC  ناشی از مصرف ماری جوانا در هر میلی لیتر خون دستگیر شود تا ۱۰۰۰ دلار جریمه نقدی دریافت خواهد کرد. اگر راننده ای با بیش از ۵ نانوگرم THC در هر میلی لیتر خون و یا مصرف الکل و ماری جوانا توأمان دستگیر شود علاوه بر جریمه ی نقدی مجازات زندان را نیز دریافت خواهد کرد که ممکن است تا ۱۰ سال باشد.

ریفیسی می گوید که اندازه گیری میزان THC در خون نمی تواند معیار خوبی برای شناسایی اختلال باشد و همانطور که بسیاری از پزشکان می گویند تاثیر ماری جوانا تا مدت زیادی در خون می ماند و باید معیار بهتر و دقیق تری برای اعلام جرم در نظر گرفته شود.