شهروند- شاید مفهوم پناهجو، به اشتباه، با مفاهیمی همچون “بی تخصص” و “بیسواد” گره خورده باشد و همین باعث شود بسیاری از این افراد در سرتاسر جهان شرایط بسیار سختی را تحمل کنند. کمپانی غیرانتفاعی آمریکایی “Talent Beyond Boundaries” که با نام اختصاری TBB شناخته می شود در تغییر این مفهوم اشتباه سهم به سزایی دارد و به پناهجویان در سراسر جهان کمک می کند که با توجه به تخصص شان کار پیدا کرده  و به عنوان نیروی متخصص و دارای کار و به عنوان مهاجر وارد کشورهای دیگر شوند.

این کمپانی در سال ۲۰۱۶ توسط بروس کوهن، مشاور سابق مجلس سنای آمریکا، و همسرش ماری لوئیس کوهن و با هدف کمک به پناهجویان بنیانگذاری شد. شیوه ی عملکرد این ارگان بدین صورت است که لیست بلند بالایی از مشاغل را تعریف کرده است و سعی می کند پناهجویانی که دارای تخصص های لازم هستند با کارفرمایان در سراسر جهان متصل کرده، به آنها برای پیدا کردن کار و درست کردن رزومه کمک کرده و در نهایت در تخصص هایشان آنها را راهی کشور مورد نظر کند.

این کمپانی توسط نهادهایی مانند سازمان ملل، بانک جهانی، وزارت امور خارجه ی ایالات متحده و بسیاری نهادهای دیگر غیردولتی تأمین مالی می شود و دولت کانادا یکی از دولت های پیشگامی است که به این کمپانی به طور مستقیم کمک و با آن برای دریافت نیروی متخصص از بین پناهجویان همکاری می کند. تاکنون شش پناهجو از این طریق وبا کمک TBB وارد خاک کاناد شده اند و کوهن می گوید امیدوار است بتواند ۲۵ نفر دیگر را نیز از همین طریق به کانادا بفرستد.