شهروند: پنجشنبه و جمعه گذشته سازمان کشورهای فرانسه زبان  Organisation internationale de la Francophonie (OIF) در ایروان  پایتخت ارمنستان برگزار شد. دراین سازمان که به شکل امروزی اش در سال ۱۹۷۰ تشکیل شده،  ۸۴کشور حضور دارند و کانادا-کبک- از اعضای فعال آنست. از این ۸۴ کشور ۵۴ کشور عضو رسمی هستند و هدف عمده آن علاوه بر همکاری بین این کشورها حفظ و گسترش زبان و فرهنگ فرانسه است.

مرکز این سازمان در پاریس است. در دوره گذشته خانم میکل ژان، فرماندار اسبق کانادا با پشتیبانی استفن هارپر و مقامات کبک به ریاست این سازمان بین المللی رسید. برخلاف بعضی پیش بینی ها خانم ژان بعد از چهار سال دوباره خود را کاندیدای این مقام کرده بود. با وجود اینکه کانادا مخالفتی نداشت، اما خانم «لوئیز موشی کی وابو»، وزیر امور خارجه روآندا به دبیرکلی دوره ای این سازمان انتخاب شد. قرار بود شارل آزناوور هم در نشست امسال شرکت کند که چندی پیش درگذشت.