عضو شورای شهر ریچموند هیل به سمتی ملی انتخاب شد

 

آرش عزیزی: برندا هاگ، عضو شورای شهر ریچموند هیل و یکی از دو نماینده‌ی این شهر در شورای منطقه‌ی یورک، به سمتی ملی انتخاب شده است که به او وظیفه می‌دهد برای ورود بیشتر زنان به سیاست شهرداری‌ها در سراسر کانادا تلاش کند.

برندا هاگ

هاگ این هفته به عنوان معاون رئیس کمیته‌ دائمیِ افزایش حضور زنان در سیاست شهری در «فدراسیون شهرهای کانادا» انتخاب شد. رئیس این کمیته ارین هوگان، عضو شورای شهر تامپسونِ مانیتوبا، و دیگر نایب‌رئیس آن، شانی داف، معاون شهردار سنت جانزِ نیوفاندلند، است.

هاگ از سال ۱۹۹۴ تاکنون در شورای شهرِ ایرانی‌نشین ریچموند هیل بوده است و از سال ۱۹۹۷ هر سال در هیئت مدیره‌ی «فدراسیون شهرهای کانادا» نیز انتخاب شده است. در سال ۲۰۰۵ او از بنیانگذاران کمیته‌ای دائمی برای پرداختن به موضوع حضور زنان در سیاست شهری بود.

هاگ گفت خوشحال است همکاری خود با فدراسیون و «همکاران بین‌المللی‌مان» در این زمینه را ادامه دهد. او افزود: «زنان حضور کافی در دولت ندارند با این‌که نیمی از جمعیت هستند. زنان باید در تصمیم هایی که بر قابلیتِ آن‌ها برای دستیابی به درآمد، بزرگ کردن خانواده و زندگیِ رویاها تاثیر می‌گذارد، نقش داشته باشند.»

کمیته‌ای که هاگ اکنون معاون رئیس آن است شامل ۲۴ نفر از اعضای شوراهای شهر سراسر کشور (هم مرد و هم زن) می‌شود. بخشی از هدف آن این است که تا سال ۲۰۲۶ زنان حداقل ۳۰ درصد شوراهای شهر کشور را تشکیل دهند. به نظر می‌رسد شهرداری‌های منطقه‌ی یورک در این زمینه خیلی دور از هدف نباشند.

طبق محاسبات رسانه‌های محلی، شوراهای نُه شهر منطقه‌ی یورک در حال حاضر به طور متوسط ۳۰ درصد زن دارند.

با احتساب درصد، شهرِ «ایست گوئیلیمبری» که ۸۰ درصد شورای شهر آن زنان هستند، پیشتاز است. جورجینا و وایت‌چرچ- استوفویل با تنها ۱۴ درصد در این زمینه عقب هستند. در خود ریچموند هیل، از نُه عضو شورای شهر، تنها دو نفر، از جمله هاگ، زن هستند.

در میان شهرهای منطقه‌ی یورک، به غیر از ایست گوئیلیمبری، تنها وان، آرورا و کینگ هستند که به هدف ۳۰ درصدی دست یافته‌اند.

 

حضور زنان در شوراهای شهر منطقه‌ی یورک

ایست گوئیلمبری – ۵ عضو، ۴ زن

وان – ۹ عضو، ۴ زن

کینگ – ۷ عضو، ۳ زن

آرورا – ۹ عضو، ۳ زن

ریچموند هیل – ۹ عضو، ۲ زن

نیومارکت – ۹ عضو، ۲ زن

مارکهام – ۱۳ عضو، ۲ زن

وایت‌چرچ-استوفویل – ۷ عضو، ۱ زن

جورجینا – ۷ عضو، ۱ زن