شهروند- ژایر بولسونارو، نامزد راست افراطی برزیل، توانست با کسب ۵۵ درصد آرا رقیب سرسخت انتخاباتی اش فرناندو حداد، نامزد حزب چپگرای کارگران، را شکست داده و رییس جمهور برزیل شود.

 مهم ترین وعده ی انتخاباتی ژایر بولسونارو بازگرداندن امنیت به خیابان های برزیل است و بسیاری از مردم برزیلی بهمین دلیل با او همراه شدند. ژایر بولسونارو در مناظرات انتخاباتی اش بارها مباحثی نژادپرستانه، زن ستیزانه و بر ضد همجنسگرایان مطرح کرده بود که باعث ناراحتی و سرخوردگی تعداد زیادی از طرفدارانش شد، اما در نهایت وعده ی او مبنی بر ساختن برزیلی امن تر باعث شد تا مردم برزیل این اظهارات او را نادیده بگیرند. ژایر بولسونارو همچنین یکی از مخالفان سرسخت سقط جنین در این کشور است و بسیاری از سنت گرایان در برزیل را با خود همراه کرده است. فرناندو حداد توانست ۴۴ درصدآرا را به دست بیاورد و در تمامی کمپین های انتخاباتی می گفت که اگر ژایر بولسونارو به ریاست جمهوری انتخاب شود از کشور چیزی باقی نخواهد ماند، اما وعده های انتخاباتی آقای بولسونارو به کاهش جرم و جنایت و مبارزه با فساد اداری برای مردم برزیل بسیار جذاب تر بوده است.

حداد (راست) از نامزد راست افراطی بولسونارو شکست خورد

ژایر بولسونارو می گوید که می خواهد از میزان ریخت و پاش های دولتی بکاهد و دست ایالت ها را در مسائل اقتصادی بازتر کند. رییس جمهوری در ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی سوگند می خورد و کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، از انتخاب آقای ژایر بولسونارو بسیار استقبال کرده است.