شهروند- جیم ویلسون وزیر توسعه ی اقتصادی دولت محافظه کار انتاریو از کار خود استعفا می دهد. سخنگوی دولت انتاریو می گوید که آقای ویلسون برای درمان اعتیاد از کارش کناره گیری کرده است، اما خبرهای دیگری حاکی از این است که این استعفا در پی سوء رفتار جنسی آقای ویلسون صورت گرفته است و چندان خودخواسته نبوده است. جیم ویلسون سال های زیادی نماینده ی پارلمان حوزه ی Simcoe-Grey در منطقه ی Georgian Bay بوده است. گزارشات رسیده به برخی خبرگزاری های رسمی کانادا می گوید که شکایتی مبنی بر سوءرفتار جنسی علیه آقای ویلسون مطرح شده است.

 

داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، این خبر را تکذیب یا تایید نکرده است، اما یکی از وزرای کابینه اش می گوید که جیم ویلسون هم اکنون در مرکز ترک اعتیاد است و قرار است تا به این شکایت علیه وی رسیدگی شود و مهم این است که آقای ویلسون دیگر عضوی از کابینه ی دولت محافظه کار انتاریو نیست. دفتر آقای فورد می گوید که درباره ی جزییات مسایل کارمندان دولت تا بررسی دقیق مسائل، توضیحی به عموم نمی دهد.

یکی از نمایندگان حزب نیودمکرات می گوید که باید تمام بررسی ها با شفافیت صورت گرفته و باید دلیل استعفای آقای ویلسون به طور دقیق روشن شود.