شهروند- دولت فدرال کانادا اعلام کرد که برای کمک به پایان دادن اعتصاب کارمندان کانادا پست یک واسطه ی ویژه ی قانونی تعیین کرده است و اگر تا چند روز آینده توافق حاصل نشود از قانون بازگشت به کار برای پایان دادن به این اعتصاب استفاده خواهد کرد.

 

پاتریشیا هاجو (Patricia Hadju)، وزیر کار فدرال در همین رابطه گفت که اجرای قانون بازگشت به کار اصلا گزینه ی راحتی برای دولت فدرال نیست اما اگر مجبور باشند ناگزیر به انجام آن هستند.

هاجو همچنین گفت که تقریبا یک سال است که از کانادا پست و اتحادیه ی کارمندان خواسته است مسایل را حل و فصل کنند و دولت فدرال کانادا برای این کار از هیچ کمک قانونی به آنها دریغ نکرده است. دیروز گروهی از نمایندگان کسب وکارهای بزرگ و کوچک کانادا طی نامه ای از دولت فدرال درخواست کردند تا برای پایان دادن به این اعتصاب از قانون بازگشت به کار استفاده کند زیرا دو سوم اعضای این گروه از این اعتصاب آسیب بسیار جدی دیده اند. این گروه ۱۱۰,۰۰۰ عضو در سراسر کانادا دارد که به گفته ی آنها هرکدام حدود ۳۰۰۰ دلار به دلیل تأخیر در ارسال بسته های پستی متضرر شده است.