شهروند- دولت محافظه کار انتاریو می گوید که از ابتدای سال ۲۰۱۹ کمک های مالی فراوانی را برای شهرداری های این استان در راستای قانونی شدن ماری جوانا در نظر گرفته است. وزیر اقتصاد و دارایی، ویک فدلی در نامه ای به انجمن شهرداری های انتاریو، اعلام کرد که در فاز اولیه ی این کمک ها ۱۵ میلیون دلار در ابتدای سال ۲۰۱۹ بین شهرداری های انتاریو تقسیم خواهد شد.

 

این کمک ها بر اساس جمعیت هر قسمت تعیین شده است و هر شهرداری حداقل رقمی معادل ۵۰۰۰ دلار دریافت خواهد کرد. در فاز دوم این کمک ها ۱۵ میلیون دلار به شهرداری هایی تعلق خواهد گرفت که قبول کنند در حوزه ی شهری شان مغازه های فروش ماری جوانا دایر شود.

شهرداری های انتاریو تا ۲۲ ژانویه فرصت دارند تا تصمیم خود را مبنی بر دایر شدن فروشگاه اعلام کنند. این فروشگاه ها قرار است از ماه آوریل ۲۰۱۹ شروع به فعالیت کنند. فدلی همچنین گفت که دولت ۱۰ میلیون دلار دیگر برای مدیریت موارد اتفاقی و ضروری در نظر گرفته است که برای شرایط پیش بینی نشده است.

همچنین وزیر اقتصاد و دارایی گفت که اگر مالیات فروش ماری جوانا از ۱۰۰ میلیون دلار بیشتر شود دولت نصف آن را به شهرداری هایی خواهد داد که در حوزه شان مغازه ی فروش ماری جوانا دایر است. مصرف ماری جوانا از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در کانادا قانونی شد. در استان انتاریو فعلا تنها می توان از طریق آنلاین این ماده مخدر را خریداری کرد.