شهروند- راکون ها ، این موجودات فرفری و زیبا، یکی از دلایل اصلی تاخیر قطارها های TTC در تورنتو هستند. روز سه شنبه قطارهای به سمت شمال از ایستگاه اگلینتون تا فینچ دچار تاخیر حدود یک ربع شد. دلیل این تاخیر این بود که یکی از این راکون های بازیگوش تصمیم گرفته بود به سطل آشغال های سبز واقع در نورت یورک سری بزند و بهترین راه، استفاده رایگان از قطارها بود.

البته این راکون در هنگام سوار شدن در قطار کمی اشتباه کرد و به جای خود قطار در مسیر قطار افتاد و تقریبا ۴۵ دقیقه طول کشید تا کارمندان توانستند این حیوان را از ریل های قطار بیرون آورده و صحیح و سالم از ایستگاه خارج کنند. مردمی که در حال سفر به سمت نورت یورک بودند فرصت را از دست ندادند و سعی کردند با گرفتن عکس سلفی با این راکون این اتلاف وقت را برای خودشان قابل تحمل تر کنند. به تازگی تعداد راکون هایی که مسیرشان را گم می کنند و راهی ریل های قطار می شوند افزایش پیدا کرده است. برخی از این حیوانات گاهی موفق شده و سوار قطار نیز می شوند.