شهروند ـ علی شریفیان: شورای عالی حزب محافظه کار کانادا مقدار حق عضویت در این حزب فدرال را کاهش داد.

روز جمعه هفته گذشته جیسون کنی، وزیر سابق چند وزارتخانه مختلف کابینه های دولت محافظه کار در فیس بوک خود نوشت ما فکر کردیم با توجه به حق عضویت در حزب ما که در میان احزاب از همه بیشتر است، به این ترتیب افراد بیشتری به حزب بپیوندندJason-Kenny.

حق عضویت یک ساله از ۲۵ به ۱۵ دلار و حق عضویت دو ساله از ۳۰ دلار به ۲۵ دلار کاهش داده شده است.

این در حالی است که حزب لیبرال به کلی حق عضویت را برای علاقمندان به عضویت در این حزب لغو کرده است.