شهروند- دونالد ترامپ می گوید اگر کمپانی جنرال موتورز کارخانه های خود را در امریکای شمالی تعطیل کند، او سوبسیدهای مرتبط با ماشین های الکترونیکی را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد که از شنیدن خبر تعطیلی کارخانه های کمپانی جنرال موتورز بسیار ناراحت است زیرا این کار وضعیت مشاغل مردم در ایالات متحده، بوِیژه در مرکز آمریکا را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

دونالد ترامپ در کمپین های انتخاباتی اش بارها وعده داده بود که مردم این منطقه را کمک کند و کسب و کار آنها را رونق بخشد در حالی که این اقدام جنرال موتورز این وعده را به مخاطره می اندازد و حدود ۱۴۰۰۰ هزار موقعیت شغلی در آمریکا از بین می روند.

خریداران ماشین های الکترونیکی ساخته شده توسط کمپانی جنرال موتورز از دولت ایالات متحده ی آمریکا بر هر ماشین ۷۵۰۰ دلار امریکا سوبسید دریافت می کنند. این سوبسید کمک می کند تا قیمت خرید پایین تر آمده و این ماشین های دوستدار محیط زیست بیشتر وارد بازار شود. با قطع این سوبسیدها جنرال موتورز با مخاطره ای جدی مواجه خواهد شد. یکی دیگر از دلایل این تغییرات در کمپانی جنرال موتورز می تواند کاهش میزان فروش خودروهای سواری و افزایش فروش کامیون و تراک در سالهای اخیر باشد.