شهروند:  بر اساس گزارشی که مسئولان خدمات امدادی بریتیش کلمبیا از طریق توئیتر منتشر کردند، اتوبوس حامل دانش آموزان  College Heights  پرنس جرج در بزرگراه ۹۷ تصادف کرد. در این تصادف  که راس ساعت ۱۲ ظهر اتفاق افتاد، دوازده دانش آموز مجروح شده اند که حال هیچکدام وخیم نیست. هفت تن از مجروحان بوسیله آمبولانس های هوایی به بیمارستانی در شهر کاملوپس منتقل شده و بقیه به صورت سرپایی و در محل حادثه معالجه شده اند.

 

مسئولان در توئیت خود از مسئولان امدادهای فوری تشکر کرده اند. در این گزارش علت تصادف و همچنین مقصد سفر ذکر نشده است . این دومین تصادف اتوبوس های حامل دآنش آموزان در چند ماه اخیر بوده و موجب نگرانی والدین دانش آموزان و مسئولان شده است.