رادیو امریکا: براساس گزارش جدید «خانه آزادی» شاخص آزادیهای مدنی و سیاسی در ایران ۶ از ۷ است که هفت بدترین وضعیت محسوب می شود .  در مورد آزادی مطبوعات، موسسه خانه آزادی، تهران را در رده ۹۰ از ۱۰۰، محیط اقتصادی ۲۴ از ۳۰، محیط سیاسی ۳۶ از ۴۰ و محیط قضایی ۳۰ Freedom-House-logoاز ۳۰ ارزیابی کرده که نشان از وضعیت نامطلوب دارد.
این موسسه وضعیت آزادی اینترنت در ایران را با در نظر گرفتن موانع دسترسی به اینترنت آزاد، محدود کردن محتوا و نقض حقوق کاربران، در سال ۲۰۱۴ نیز بد ارزیابی کرد
برپایه گزارش این موسسه جمهوری اسلامی ایران کماکان شبکه های اجتماعی مانند توئیتر، یوتیوب و فیس بوک را فیلتر می کند و برخی از بلاگرها را زندانی کرده است.