شهروند- دنااستریکلند، فیزیکدان کانادایی، روز دوشنبه  طی مراسمی رسمی در استهکلم جایزه ی نوبل فیزیک را دریافت کرد. و این در حالی بود که دانشجویان و همکاران او دراتاق هیئت مدیره دانشگاه این مراسم ویژه را به طور زنده با شور و هیجان تماشا می کردند. این اولین بار بود که چنین موفقیتی نصیب دانشگاه واترلو می شد.

دنا استریکلند ۵۹ سال دارد و  استاد دانشگاه واترلو در انتاریوی کانادا است. او سومین زن در جهان و اولین زن    کانادایی است که جایزه ی نوبل فیزیک را به دست می آورد. پیش از او ماریا  گوپرت در سال ۱۹۶۳ و ماری کوری در سال ۱۹۰۳ برنده ی نوبل فیزیک شده بودند.

جایزه نوبل فیزیک امسال به دنا استریکلند، جرارد مورو و آرتورا شکین  اهدا شده است.

استریکلند دردوران تحصیل در دوران دکترا در اوایل دهه هشتاد میلادی و تحت نظارت استاد راهنمای خود جرار مورو مقدمات کشفیات خود را  درزمینه ی فیزیک لیزری شروع کرد. استریکلند و مورو به کمک هم به دانشی در زمینه ی فیزیک لیزری دست یافته اند که در پیشرفت جراحی چشم بسیار تاثیرگذار و مهم است.

استریکلند ومورو هرکدام یک چهارم از جایزه ی ۱.۰۱ میلیون دلاری نوبل را دریافت خواهند کرد ونیم دیگر این جایزه به آرتور اشکین اهدا خواهد شد. دانشگاه واترلو برای قدردانی ازاین دستاورد تاریخی خانم استریکلند به او یک جای پارک دائمی در دانشگاه اهدا کرده است. همچنین در زمان اعلام برندگان جایزه ی نوبل در ماه اکتبر دنا استریکلند اعلام کرد که از مقام دانشیار به استاد تمام ارتقا پیدا کرده است.