شهروند- گزارش جدید کمیسیون حقوق بشر انتاریو که به تازگی منتشر شده است، بسیار ناراحت کننده است و می گوید هر فرد سیاه پوست در تورنتو بیست برابر یک سفیدپوست با احتمال ضرب و شتم و تیراندازی توسط پلیس تورنتو مواجه است.

کمیسیون حقوق بشر انتاریو اعلام کرد که این تحقیق با این وسعت و دقت برای اولین بار انجام شده است و آن را بی سابقه خواند. این تحقیق بر اساس داده  های دو دوره تاریخی بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ و۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ انجام شده است و طیف متنوعی از جرائم را در برمی گیرد. با اینکه سیاهپوستان کمتر از ۹ درصد از جمعیت تورنتو را تشکیل می دهند اما در این تحقیقات نشان می دهد که تعداد سیاه پوستانی که مورد ضرب و شتم شدید پلیس واقع شده و به ضرب گلوله کشته شده اند، بسیار بالاتر از همتایان سفیدپوستشان است و رقمی بین ۶۰ الی۷۰ درصد تعداد حدود ۲۵۰ مورد بررسی شده را در برمی گیرد.

پلیس تورنتواین گزارش را تأیید کرده است و می گوید موجب شده است که تلاشش برای از بین بردن برخورد نژادپرستانه بیشتر شود. مصاحبه ی این کمیسیون حقوق بشری با سیاه پوستان تورنتو بر همین امر صحه می گذارد. گزارش بعدی این کمیسیون سال ۲۰۲۰ منتشر می شود وتاکنون این گزارش تکان دهنده ترین در نوع خود بوده است.