شهروند- آزاده داودی: بالو نام گربه ای از نژاد “تابی”  که عاشق سفر کردن است، برای این کار راه بسیارساده و مخفیانه ای پیدا کرده است: بسته های پستی!

او در آخرین سفرش در یک بسته ی حاوی قاب تایر مخفی شد و از نوااسکوشیا به مسافت ۱۲۰۰ کیلومتر تا مونترال رفت.

این بسته ی پستی تقریبا ۱۰ روز پیش به مقصد آلبرتا فرستاده شده بود. اما کارکنان کمپانی Purolator در مونترال متوجه حضور گربه در داخل بسته شدند و توانستند از طریق آدرس، فرستنده را پیدا کنند.

این خانواده بعد از ارسال بسته ی پستی چهار روز دنبال گربه شان می گشتند. آنها خیال می کردند که گربه از خانه خارج شده و گم شده است. دیگر امیدشان را از دست داده بودند که به آنها تلفن شد.

ژاکلین لیک ( Jacqueline Lake)، صاحب این گربه ی بازیگوش می گوید که بالو به کمک فردی به صورت کاملا داوطلبانه به نزدخانواده اش برگردانده شد. ژاکلین می گوید در زمان بسته بندی متوجه شد که یکی ازبسته ها کمی سنگین تر است اما اصلا نمی توانست حدس بزند که بالو در آن مخفی شده است. این گربه ظاهرا این قدر عاشق سفر است که صدایش درنیامده است تا کسی مانع سفرشنشود.