شهروند- علی شریفیان: پنجشنبه پیش رسانه ها و از جمله مقامات آژانس بازرسی غذایی کانادا به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش دادند، تنها یک مورد گاو مبتلا به جنون گاوی در میان گله های آلبرتا کشف شده است.

مقامات این آژانس و کارشناسان اما می گویند مورد کشف شده هیچ شباهتی به گاوهایی که۱۰ سال پیش در سال ۲۰۰۳ در میان دامپروری های کشور پیدا شدند و سبب وارد شدن میلیاردها دلار ضرر و زیان به صنایع دامپروری گردید، mad-cow-diseaseندارد.

این کارشناسان با انتشار بیانیه هایی توضیح داده اند که نمونه مزبور گوشتش وارد چرخه مصرف غذایی نشده است و لاشه گاو هم برای تغذیه دام های دیگر استفاده نشده است. با وجود همه این اطمینان خاطرها مقامات آژانس بازرسی غذایی کانادا توضیح داده و تاکید کرده است با تلاشی گسترده سعی می کند محل تولد این گاو، اینکه از چه علوفه و غذایی استفاده کرده و به چه گله ای تعلق داشته را روشن سازند.