دانش آموز ایرانی از دانش آموز خارجی پرسید: شما چه طوری فارغ التحصیل می شوید و کار گیر می آورید؟

دانش آموز خارجی جواب داد: خیلی ساده، درس می خوانیم، امتحان می دهیم، دیپلم می گیریم وارد دانشگاه می شویم بعدش متناسب با رشته تحصیلی کار گیر می آوریم.

دانش آموز ایرانی گفت: خوش بحالتان.

دانش آموز خارجی پرسید: چطور مگر شما با ما فرق دارید؟

دانش آموز ایرانی گفت: ما اول امتحان کتبی و شفاهی می دهیم، اگر نمره گرفتیم، امتحان نسوز بودن می دهیم، به این صورت که مدیر مدرسه یک وسیله ای به اسم بخاری پر از آتش پرت می کند توی کلاس، و دانش آموزی که بلد نباشد خودش را نجات بدهد می سوزد، اگر نسوخت می رود کلاس بالاتر. بعدش وارد دبیرستان می شویم. توی دبیرستان باید بتوانیم از دست ناظم خوش اشتها فرار کنیم، اگر نتوانیم یا خودمان ترک تحصیل می کنیم یا والدین، از خیر درس خواندن ما می گذرند. اگر توانستیم از دست ناظم خوش اشتها فرار کنیم سوار اتوبوس راهیان نور می شویم اگر به دره پرت نشدیم و یا ترمز اتوبوس پاره نشد، دیپلم می گیریم. بعد چندین میلیون خرج می کنیم و سئوالات کنکور را می خریم و وارد دانشگاه می شویم. دوران دانشگاه دو حالت دارد، یا از خوابگاه به بیرون پرت می شویم که خودش چند حالت داره، یا به لقاء الله می پیوندیم یا چلاق می شویم یا ناپدید که نتیجه اش ترک تحصیل است. یا این که توسط نیروهای خودسر دستگیر، احضار و وارد  دانشگاهی بنام اوین می شویم که مخصوص تیزهوشان بازیگوش است. اگر هم توانستیم از همه این مراحل با موفقیت بگذریم و مدرک لامصب را بگیریم، می گردیم و یک قاچاقی با ایمان پیدا می کنیم. وقتی پیدا کردیم، پدر و مادرمان زندگی شان را می فروشند و به خارج جیم شده و در آنجا دنبال کار می گردیم.

آیت الله ناکام

آیت الشیطان شاهرودی با اینکه فارسی خوب نمی دانست، توقع داشت در نظام مقدس جمهوری اسلامی رهبر عظیم الشان بشود. ولی “فاکام” از دنیا رفت. یکی گفته بود اخوی تو فارسی بلد نیستی؟

گفته بود مگر بقیه فارسی بلدی؟ و سئوال کننده را چسپانده بود به دیوار و نوار سخنرانی جنتی را گذاشته بود و گفته بود فارسی بلدی سریعا ترجمه بکن آیت الله جنتی چه غلطی می کنی؟

آن بنده خدا هم هرچه گوش داده بود متوجه نشده بود و برای اینکه خودش را از دست قاضی القضات نظام نجات دهد نالیده بود که خداوکیلی الفارسی در مملکت امام زمان بلکل مافی فایده. و حضرت آیت الله داد زده بود: بدبخت، انا صرف و نحو می دانی. جای فعل و فاعل می دانی، می دانی فاعل کجا هست، مفعول کجا هستی، ضمنا خودش می توانی برای برادران آل سعود بزبان عربی خطبه بخوانی تا اخوان ما در جزایر قمر هم بدانی نظام چه گفتی. یکبار هم به یکی گفته بود تومور دارم و باید ویتامین “ب کمپلیت” با “چاکلیت” و چایی بخورم. یارو هم بلافاصله گفته بود که مگر نمی دانی یکی از علما گفته هر امامزاده ای ویتامین خاصی دارد؟ و آدرس امامزاده ای که  ب کمپلکیت دارد را گذاشته بود کف دست جناب آیت الشیطان و اضافه کرده بود که ضمنا چایی ایشان همیشه تازه دَم است. حضرت آیت شیطان هم بلافاصله هواپیما دربست گرفته بود و رفته بود سراغ امامزاده ای که به قول خودش ویتامین ب کمپلیت دارد اما از بخت بد، هواپیمایش وسط آتش فرود آمده بود و  آیت الشیطان که دیده بود اوضاغ خراب است به خلبان گفته بود یا اخی، ال سروته کن که اوضاغ خیلی الخرابه. گویا بعدا همان امامزاده که در حق رهبران نظام لطف ویژه ای دارد شخصا از آلمان رسیده بود خدمت آیت الشیطان فاکام، اما عزرائیل زودتر از ایشان خدمت آن بزرگوار رسیده و ایشان را برای همیشه برده بود دَدَر.

دانشجویان اسیر دانشگاه آزاد

یک روز پس از واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد، از دکتر علی اکبر خان خمارلویی پرسیدند: اخوی چرا با جان بچه های مردم بازی می کنید؟

جناب علی اکبرخان جواب داده، خداوکیلی برای خود ما هم سئوال برانگیز است و توصیه من به دانشجویان این است که به این سادگی نمیرید، پیاده بروید اردو چون پیاده روی هم برای قلب خوب است و هم باعث می شود دانشجویان دچار انحراف نشوند.

از ایشان سوال شده، دلیل قضیه چی بوده؟

جناب خمارلویی پاسخ داده: باید منتظر بود تا جعبه سیاه اتوبوس پیدا شود، البته توقع نداشته باشید نتیجه به این زودی روشن شود چون پیدا کردن جعبه های سیاه توی مملکت ما کار آسانی نیست، البته غواصان از دیروز به محل واژگون شدن اتوبوس اعزام شده و مشغول زیرآبی رفتن هستند و ما امیدواریم عمق این قضیه مثل استخر خدابیامرز هاشمی رفسنجانی زیاد نباشد چون در قضیه غرق شدن خیمه عمود نظام، غواصان هرچه تلاش کردند نتوانستند به اعماق استخری که ایشان به شنا مشغول بودند برسند و جعبه سیاه پیدا نشد که نشد. 

ما به قبر پدرمان بخندیم

وزیر خارجه دولت روحانی در مصاحبه با روزنامه فرانه سوی لوپوئن گفته: ما کی همو حرفی زدیم؟ شاهد داری؟ خبرنگار لوپوئن که دستپاچه شده بود گفت: مگر رهبر نظام بارها نگفته که ما اسرائیل را نابود می کنیم؟

ظریف هم پاسخ داده که شما درست می فرمایید، ایشان قبلا رهبر نظام بود، ولی در حال حاضر رهبر اپوزیسیون نظام هستند، اپوزیسیون هم از این حرفها زیاد می زنند، ما را هم می خواستند نابود کنند که خوشبختانه موفق نشدند چون ما تا غربی ها را داریم، غم نداریم.