شهروند- قیمت تمبر کانادا پست از ۱۴ ژانویه ی ۲۰۱۹ از یک دلار به ۱.۰۵ افزایش می یابد. همچنین قیمت پست نامه های داخلی به میزان ۱۰ الی ۳۵ سنت بسته به اندازه و وزن نامه افزایش خواهد یافت. قیمت ارسال نامه به ایالات متحده ی آمریکا بین ۷ الی ۲۰ سنت افزایش خواهد یافت و برای ارسال این نوع نامه ها هزینه ی اضافه ای بین ۱۵ الی ۲۰ سنت نیز ضروری است.

این تغییر قیمت ها اولین افزایش بعد از سال ۲۰۱۴ است. کانادا پست می گوید که این تغییرت جزیی سالیانه ۲۶ میلیون دلار برای این کمپانی سود به ارمغان خواهد آورد که ۱۱ میلیون آن از طرف مشتری ها و ۱۵ میلیون از جانب صاحبان مشاغل است. این میزان افزایش قیمت سالیانه به طور میانگین هزینه های خانوار را معادل ۶۵ سنت افزایش خواهد داد که هزینه ی بسیار ناچیزی است.

کانادا پست اعلام کرده است که میزان ارسال نامه های کاغذی از سال ۲۰۰۶ تقریبا نصف شده است  و مردم بیشتر به ارسال نامه های الکترونیکی روی آورده اند. این اتفاق کانادا پست را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است و این کمپانی برای زنده ماندن باید درآمد لازم برای همپوشانی هزینه ها را به دست بیاورد.