شهروند- بر اساس اعلام سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا، تعداد ورود پناهجویان زیر سن قانونی و بدون سرپرست در دوسال اخیر در کانادا افزایش یافته است. بسیاری از این دختران و پسران جوان از کشورهایی می آیند که در وضعیت جنگ و بحران هستند و خطر جانشان را تهدید می کند.

این افراد که اغلب در رده ی سنی بین ۱۵ تا ۱۷ سال هستند بعد از خروج از فرودگاه دچار مشکلات فراوانی می شوند و اگر به آنها رسیدگی نشود ممکن است بسیاری از آنها در خیابان ها آواره شوند. خانه ی ماتیو (Matthew House) در تورنتو مرکز خیریه ای است که به وسیله ی نیروی تمام وقت و داوطلب اداره می شود. این مرکز به این نوجوانان کمک می کند تا در بدو ورود سرگردان نشده و مسیر درست را بیایند. بنیانگذار این خانه ، آن وولگر (Anne Woolger) میگوید که این خانه مرکز امنی برای این کودکان است تا احساس  کنند وارد خانه ای شده اند که به آن تعلق دارند. اولین خانه ی ماتیو در سال ۱۹۹۸ بازگشایی شد و هم اکنون چهار خانه  در دان تاون تورنتو دارد. این مراکز به این کودکان کاری را دیکته نمی کند تنها مانند مشاور برایشان عمل می کند.