شهروند- جس بولت اهل ساسکاتون در استان ساسکاچوان است. جس حدود هشت ماه است که به همراه سگ اش در ماشین ون خود زندگی می کند. جس می گوید این تصمیم را بسیار خودخواسته گرفته است و با این که با سختی های بسیاری دست و پنجه نرم می کند اما برای اولین بار است که در زندگی اش احساس خوبی دارد و دقیقا آن طور که دلش می خواهد زندگی می کند.

جس به گفته ی خودش همیشه زندگی خوبی داشت و در اوایل دهه بیست صاحب ماشین، خانه و کار بود مانند تمام آدم های موفق معمولی. اما این زندگی احساس رضایت واقعی را به او نمی داد و برای همین تصمیم گرفت شکل زندگی اش را عوض کند. هشت ماه پیش تصمیم گرفت خانه و تمام متعلقاتش را فروخته و در ماشین ون زندگی را شروع کند. در روزهای اول این تصمیم با خودش می گفت اگر یک هفته دوام بیاورد کار بزرگی کرده است. او هم اکنون هشت ماه است که توانسته است با این تصمیم و با موفقیت زندگی کند. برنامه اش این است که ماشین ون مجهزتر و بزرگ تری در آینده تهیه کند. جس کمی نگران روزهای خیلی سرد زمستان و گرمای شدید تابستان است ولی می گوید راه چاره ای برایش پیدا خواهد کرد.