در جوامع کنونی اصل بقاء در کسب و کار نشان دادن حسن نیت و شفاف عمل نمودن می باشد، از این رو طرفین قراردادها – مشتریان و تمامی کسانی که به نحوی در عملیات بیزینسی مشارکت دارند معتقدند که سود یک جانبه دوام ندارد و از همان اول طرفین بایستی به حفظ حقوق همه فکر کرده و حافظ عدل و انصاف باشند.

یکی از مهمترین مواردی که در این سناریو در اولویت بررسی است مسئولیتی است که به عهده صاحب بیزینس گذاشته شده و آن “جبران خسارت و غرامتی است که ممکن است بر اثر غفلت یا سهل انگاری در حین عملیات تولید- انباشت- نگهداری – حمل و نقل یا تحویل به وجود آید”. در این صورت است که مقصر ملزم به فراهم نمودن شرایطی است که خسارت وارده به مال یا غرامت جانی تمام و کمال جایگزین یا تأمین گردد. اینجاست که لزوم داشتن بیمه نامه تمام خطر مسئولیت جامع ( سی جی ال ) بسیار ضروری احساس می شود.  

پوششهای بیمه ای (موارد قابل جبران) در “بیمه سی جی ال”:

۱-کلیه خسارات مالی یا جانی به مشتریان یا اشخاص ثالث که بر اثر حادثه در محوطه بیزینسی رخ داده باشد.

۲- کلیه  خسارات مالی یا جانی به مشتریان یا اشخاص ثالث که بر اثر خبط و خطای کارکنان در حین عملیات بیزینسی یا در مکان مورد نظر رخ داده باشد.

۳- با اضافه نمودن یک الحاقیه امکان اخذ پوشش بیمه مسئولیت کالا (چنانچه بر اثر مصرف کالا مشتری متحمل خسارت یا غرامت بدنی و جانی شود یا به عبارتی مصدوم- مریض یا فوت نماید) فراهم می شود.

۴- با اضافه نمودن یک الحاقیه امکان اخذ پوشش بیمه مسئولیت افترا – بدنام کردن و تهمت وجود دارد (چنانچه صاجب بیزینس در گفتار – کردار یا تبلیغ  خود باعث یکی از این موارد شود، بیمه نامه خسارت را تمام و کمال پرداخت خواهد کرد). 

۵- – با اضافه نمودن یک الحاقیه امکان اخذ پوشش پرداخت هزینه های دادرسی و استخدام وکیل مجرب فراهم می شود.

حق بیمه یکساله این بیمه نامه با توجه به نوع فعالیت بیزینسی و میزان سالیانی که تجربه دارید تعیین می شود و برای حرفه های گوناگون متفاوت است. ولی اگر شغل پر خطری را مدیریت نمی کنید و ظرف ۵ سال گذشته خسارتی نداشته  اید چیزی بین ۲ الی ۵ هزار دلار در سال در نوسان می باشد.

البته همانطور که بیان شد عوامل متغیری بایستی مد نظر قرار گیرد تا بتوان به درستی، میزان ریسک را اندازه گیری نمود. بعد از اخذ بیمه نامه تمام خطر جامع مسئولیت که ضروری ترین پوشش بیمه ای است مطمئن شوید که پوشش های مفید و مطلوب دیگری که در ذیل از آنها نام برده شده را با بروکر خود مرور کرده و در صورت نیاز خریداری نمایید:

-پوشش بیمه ای ” عدم فرمان شناسی کامپیوتر” یا سایبر ریسک

-پوشش بیمه ای ” مسئولیت حرفه ای ” یا همان خطا و غفلت برای کسانی که مشورت می دهند ( پزشکان- مهندسان – طراحان)

-پوشش بیمه ای ” سود حاصل نشده- عدم النفع ” اگر بر اثر حادثه بیزینس تعطیل شود.

-پوشش بیمه ای ” شکست ماشین آلات و ادوات تولید”

پوشش بیمه ای ” اموال و اثاثیه اداری و تولید”

 پوشش بیمه مسئولیت افترا – بد نام کردن و تهمت Libel or slander

با آرزوی بهترین ها برای شما- شاد و سربلند و موفق باشید.