شهروند- رهاف محمد الکنون ۱۸ سال دارد و از دست خانواده اش در عربستان سعودی به کانادا گریخته است. رهاف می گوید که آزادی بسیار طعم شیرینی دارد و از اینکه زندگی اش را ریسک کرده است تا به کانادا بیاید بسیار خوشحال است و فکر می کند ارزشش را داشته است.

رهاف سالها مورد آزار و اذیت روحی و جسمی خانواده اش قرار گرفته است و می خواهد از این به بعد رها، آزاد و مستقل زندگی کند. او بارها توسط خانواده اش زندانی شده و تهدید به مرگ شده است.

رهاف از یک فرصت طلایی برای فرار از دست خانواده اش استفاده کرد. او در اوایل ماه ژانویه خانواده اش را راضی کرد که به همراه او به کویت سفر کنند زیرا او می توانست در کویت آزادانه سفر کند، امکانی که در عربستان سعودی برای زنان موجود نیست. روز آخر سفر او حوالی ساعت ۷ صبح از اتاق هتل فرار کرد و خودش را به فرودگاه رساند و به تایلند رفت. اما در تایلند مقامات پاسپورت او را ضبط کردند و به او اجازه ی ورود ندادند.

رهاف از ترس بازگشت به خانواده اش خودش را در اتاقی زندانی کرد و از طریق توییتر از دنیا درخواست کمک کرد. درخواست او در دنیای مجازی باعث واکنش جهانی شد و در نهایت مقامات تایلند به او اجازه دادند تا زیر نظر سازمان ملل در بانکوک بماند.

رهاف می گوید باورش نمی شد که ماموران سازمان ملل به کمکش آمده اند و از ترس این که شاید به او دروغ می گویند می ترسید در اتاق را باز کند. رهاف از بودن در کانادا خوشحال است اما می گوید خانواده اش به او نامه ای نوشته اند و اعلام کرده اند که رهاف دیگر متعلق به آنها نیست و این یادآوری او را به گریه می اندازد.