هرانا- طی ابلاغیه ای که در  تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۷ به در منزل آقای علی واثقی فعال مدنی تُرک آذربایجانی ارسال گردیده،  مقرر شده  است این فعال مدنی اردبیلی در ساعت ۱۰ صبح روز ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ در شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اردبیل حاضر گردد.

علی واثقی

در ابلاغیه ی ارسال شده علت حضور این فعال مدنی ” در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه شما مبنی بر تشکیل دسته غیر قانونی جهت بر هم زدن امنیت کشور ” قید گردیده است اما از گروه مورد اشاره نامی برده نشده است.

آقای علی واثقی در ساعت ۱۸ تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ در مغازه خویش واقع در میدان قیام شهر اردبیل در راستای جلوگیری از حضور وی و دیگر فعالین آذربایجانی در مراسم سالانه قورولتای قلعه بابک دستگیر شده بود.

این فعال مدنی که پس از تفهیم اتهام در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست آقای سیفی  به همراه آقایان رحیم غلامی، عسگر اکبرزاده، سعید صادقی فر و مهدی هوشمند به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود در درگیری به بوجود آمده با برخی از زندانیان بند سلامت از ناحیه چشم راست دچار کبودی شده بود.

آقای واثقی پس از تودیع وثیقه در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷ همانند دیگر بازداشت شدگان مراسم قلعه بابک در شهر اردبیل از زندان مرکزی اردبیل آزاد گردید.

لازم به ذکر است این فعال مدنی سابقه چندین بار بازداشت در رابطه با فعالیت های مدنی خویش را دارد. از آنجمله می توان به بازداشت وی در شهریور ۱۳۹۰ مصادف با اعتراضات شهرهای مختلف آذربایجان به خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد که پس از ۱۵ روز بازداشت با تامین قرار وثیقه آزاد و متعاقبا توسط دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست آقای حسن زاده به یکسال حبس تعزیری که به مدت ۳ سال تعلیق شده بود محکوم گردید.