شهروند- اشلی هالند، ساکن هنتس پورت  استان نوا اسکوشیا روز یک شنبه درحالی که دختر چهارساله اش را به جشن تولد دوستش می برد از جاده ی اصلی منحرف شد و به درون دریاچه ای افتاد که کامل یخ بسته بود. بر اثر اصابت ماشین یخ های ضعیف سطح دریاچه شکست و ماشین به داخل آب فرورفت. در این زمان غریزه ی قوی مادری به کمک اشلی آمد و او توانست نه تنها خودش بلکه دختر چهارساله اش را که بر روی صندلی مخصوص در عقب ماشین نشسته بود زنده نجات دهد. اشلی می گوید همه چیز در چند ثانیه اتفاق افتاد و تنها صدای جیغ دخترش را می شنید که می گفت من دارم می میرم. او توانست پنجره ی ماشین خودش را خارج کرده و در عقب را برای دخترش باز کند.

اشلی می گوید واقعا معجزه رخ داده است زیرا تمام محیط اطرافش پوشیده از یخ سیاه بود و این یخ ها و آب بسیار سرد به شدت مانع از حرکت دستانش می شد.

در میانه ی این تلاش اشلی برای ثانیه ای فکر کرد که ممکن است نتواند دخترش را نجات دهد زیرا ماشین به سرعت در حال غرق شدن بود و سرمای آب دستهای او را بی حس کرده بود. ولی اشلی ناامید نشد و توانست قبل از فرو رفتن ماشین دخترش را خارج کرده و با شنا به ساحل برساند. مردمی که از بیرون آنها را تماشا می کردند آمبولانس و آتش نشانی خبر کردند و هم اکنون مادر و دختر هر دو سالمند.