شهروند- علی شریفیان: سه نقاشی ارزشمند تاریخی از دانشگاه تورنتو دزدیده شدند.

پلیس اعلام کرد این سه تابلوی کم نظیر بین ۳۰ ژانویه تا ۱۰ فوریه از اماکن مختلف پردیس های گوناگون ربوده شده اند. ماموران متخصص در زمینه بازیابی آثار هنری با ارزش توضیح داده اند که سارق یا سارقان نقاشی ها را از قاب stolen-paintingsهایشان درآورده و سپس آنها را دزدیده اند. هنوز قیمت دقیق این نقاشی ها اعلام نشده اما بنظر می رسد این سه نقاشی هم از نظر مالی و هم ارزش هنری بسیار گرانبها بوده اند.