شهروند- مردمان بومی Ahiarmiut در بین سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۹ چندین بار توسط دولت فدرال کانادا و بدون هماهنگی قبلی و با زور از محل زندگی شان جابجا شدند. طی این جابجایی ها بسیاری از این افراد جان خود را از دست دادند زیرا با شرایط آب و هوایی مکان های جدید آشنایی نداشتند و تسهیلات لازم برای شروع زندگی در اختیار آنها گذاشته نشد. بعد از هفتاد سال از این حادثه ی شوم، روز سه شنبه نماینده ی دولت فدرال خانم کارولین بنت (Carolyn Bennett) در شهر آرویات (Arviat) نونوووت و از طرف دولت فدرال کانادا از بازماندگان این مردمان بومی که تنها ۲۱ نفر هستند معذرت خواهی کرد.

دیوید سرکوک (David Serkoak) نام یکی از افرادی است که ۲۰ سال است برای انجام این معذرت خواهی تاریخی زحمت کشیده است تا به سرانجام برسد. این عذرخواهی می توانست سالها پیش و وقتی تعداد بیشتری از مردمان  Ahiarmiut زنده بودند انجام شود.

دولت فدرال تابستان سال گذشته با نمایندگان Ahiarmiut توافق کرد که برای جبران خسارت به هرکدام از بازماندگان ۱۰۰,۰۰۰ دلار و به فرزندانشان نفری ۳۰۰۰ دلار اعطا کند. بسیاری از این افراد در هنگام انجام معذرت خواهی احساساتی شدند و گریه کردند.

کارولین بنت ضمن سخنانش از مردم Ahiarmiut چه آنهایی که رفته اند و چه بازماندگان صمیمانه عذرخواهی کرد و این معذرت خواهی را نثار روح کسانی کرد که در این اتفاق شوم کشته شده اند. همچنین اعلام کرد که این معذرت خواهی فرصتی است تا مردم کانادا با فصلی سیاه در تاریخ کانادا آشنا شده و برای بهبودش تلاشی دسته جمعی کنند.