شهروند ـ علی شریفیان: روز چهارشنبه هفته گذشته یک رهگذر به طور اتفاقی متوجه شده از لوله نفتی که از نزدیکی اش می گذرد دارد نفت نشت می کند. بعدا معلوم شد این لوله متعلق به شرکت نفتی «نکسون انرژی» است و تا آن زمان حدود پنج میلیون لیتر نفت از آن نشت کرده است.

مسئولان و ناظران اجرای قوانین کنترل نشت نفت بلافاصله به شرکت مذکور دستور دادند جلوی نشت نفت را گرفته و اقدام به پاک کردن آلودگی به وجود آمده بکند. شرکت «نکسون انرژی» از اینکه این حادثه در نزدیکی تاسیساتش در فورت مک موری اتفاق افتاده «پوزش خواهی» کرده و اعلام کرد کار پاکسازی آلودگی بوجود آمده، شروع شده است. نکسون انرژی توضیح داده است سیستم هشدار دهنده ای که سال گذشته روی خطوط لوله برای اعلام خبر نشت، نصب شده بود، عمل نکرده است. زمانی که رهگذر متوجه نشت نفت می شود شرکت مربوطه نمی دانسته است که نفت به چه مقدار نشت کرده است.

در سالهای اخیر این ششمین باری است که لوله های نفت در آلبرتا نشت می کنند.pipeline