شهروند- جمعیت ریچموند هیل در سالهای اخیر به سرعت افزایش پیدا کرده است و از جمعیت حدود ۱۹۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۶ به جمعیتی بالای ۲۰۰,۰۰۰ نفر در حال حاضر رسیده است. ریچموند هیل در شمال تورنتو واقع است. هم اکنون با این جمعیت ریچموندهیل به سومین شهر بزرگ منطقه ی یورک تبدیل شده است.  افزایش جمعیت شهر و درخواستهای مردم سیاست های منطقه ای را تعیین می کند و وقتی نوبت به تسهیلات شهری از جمله حمل و نقل عمومی و مترو می رسد مطالبات مردم و بزرگی شهرها برای اختصاص بودجه بسیار تعیین کننده است.

اصطلاح حومه ی شهری برای مناطقی با جمعیت کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ نفر استفاده می شود در حالی که ریچموند هیل هم اکنون بیش از ۲۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت دارد و سزاوار این است که نامش به شهرستان تغییر یابد.

افزایش خط مترو تی تی سی تا ریچموند هیل سالهاست که مورد بحث است و هم اکنون که ریچموند هیل به عنوان شهرستان شناسایی شده است وقت آن است که به صورت جدی به این مهم اندیشیده شود.

ریچموند هیل از منطقه ای در حومه ی کلان شهر تورنتو آغاز شد و هم اکنون بخش مهمی از تاریخ انتاریو است و تبدیل به شهرستانی پر رونق و چشم اندازی زیبا شده است.

تبدیل ریچموند هیل به شهرستان در جلسه ی چهارم فوریه ۲۰۱۹ در شورای شهر مطرح شد و با اتفاق آرا به تصویب رسید. قرار است تا بار دیگر و برای تصمیم و اعلام نهایی این تصمیم در ۲۵ ام ماه مارس ۲۰۱۹ به رای گیری نهایی گذاشته شود. نمایندگان و مشاوران شورای شهر معتقدند که این برنامه به اندازه ی کافی خواهان دارد و رأی کافی برای تصویب نهایی آن نیز حتمی است.