گویا در آخرین دیدار مقام شامخ ولایت با پوتین، رئیس دولت روسیه قرآن نفیسی به شامخ هدیه می دهد و می زند روی شانه مقام رهبری و می گوید خیرش رو ببینی.

مقام شامخ ولایت نیز پس از تشکر فراوان از جناب پوتین می پرسد، لابد می خواهید تورات نفیسی هم به نتان یاهو تقدیم کنید؟

پوتین لبخند شیرینی بر لب می آورد و پاسخ می دهد، نخیر ایشان برخلاف شما خیلی دنبال معنویات نیست، عینهو خود ما نه خدا می شناسد و نه پیغمبر، به همین دلیل می خواهم به ایشان چند موشک به اضافه سامانه اس ۴۰۰ بدهم.

برق از کله مقام رهبری می پرد و با شیرین زبانی می گوید: ما هم از موشک بدمان نمی آید.

پوتین با لبخندی پلمیک می گوید: کسی که خدا را دارد به موشک احتیاجی ندارد.

رهبری با درماندگی می گوید اگر نتان یاهو با موشک به ما حمله کرد چه خاکی به سرمان بریزیم؟

پوتین خطاب به رهبری می گوید: اون قرآن را لطفا بدهید،  و قرآن را می گیرد جلو چشمان رهبری و می گوید، بهترین چیزی که می تواند جلو موشک را بگیرید، آیهَ الکرسی است. چون خداوند به صراحت می گوید: کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست. و اضافه می کند، اخوی شما خودت استادی و لازم نیست من یادآوری بکنم، درثانی ۴۰۰ سال است همین چیزها را تبلیغ می کنید و خوبیت نداره به خاطر چهار تا موشکی که در مقابل اراده خدا عددی نیستند بزنید زیرش. و با خنده می افزاید، ببین اینجا هم نوشته، أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون، یعنی که دشمنان مردان خدایی مثل مقام شامخ ولایت، تا فی خالدون شان جهنمی اند، خدا بده برکت، موشک سی چته؟…

زندانی سیاسی نداریم

مم صادق در حالی که آتش می زد به مال اش در زندان اوین را باز کرد و گفت: دیگه هم این طرف ها پیدایتان نشه. خبرنگاران که هاج واج شده بودند، یکصدا گفتند: ورشکست نشی آملی جان.

مم صادق در حالی که باد به غبغب انداخته بود جواب داد: گفتیم آخر عمری بزنیم تو کار خیرات.

خبرنگاری پرسید: این چه خیراتی است اخوی، آخه نمیگی یکبارگی ۵۰ هرازتا زندانی آزاد کردی، کلی زندانبان و شکنجه گر و بازجو و مسئول اعدام و شلاق زن از کار بیکار می شن؟

مم صادق در حالی که عمامه مبارک را بالانس می کرد جواب داد: نگران نباش اخوی هنوز یک عالمه از اینها داریم.

خبرنگار دیگری پرسید: حاجی از این پنجاه هزار زندانی چند تاشون سیاسی هستند؟

مم صادق با عصبانیت گفت: مطلقا زندانی سیاسی نداریم.

پرسیدند برای نمونه یکی هم ندارید؟

رئیس کل  دارالخلاف گفت:گفتم که از اولش زندانی سیاسی نداشتیم.

یکی گفت حالا جیب هایت را بگرد شاید اقلا یه دونه پیدا بشه؟

مم صادق خندید و گفت: زندانی سیاسی مال جاهایی است که از سیاست و سیاست ورزی انتقاد می شود والا کسانی که به مهملات و دری وری مسئولان می خندند و انتقاد می کنند، سیاسی به حساب نمیان خوش تیپ.

از لحاظ علمی و صنعتی نسبت به قبل از انقلاب خیلی پیشرفت کرده ایم

مقام شامخ ولایت در دیدار با نخبگان و ارباب صنایع گفته اند سرعت پیشرفت علم و دانش در مملکت به حدی زیاد است که من بیم دارم شما باور کنید.

 بخشکی شانس یکبار هم که مقام شامخ ولایت تصمیم گرفته حقایق را با مردم در میان بگذارد بنده خدا بیم دارد کسی باور نکند. بیچاره رهبر صادق نظام که باید به آتش مسئولان دروغگویی که صبح تا شب دروغ تحویل مردم می دهند، بسوزد و بسازد.

البته برخی کارشناسان معتقدند کسی که جلو دژمن سینه سپر کرده و روزی ده بار با شهامت توی میکروفون فوت می کند، باید این بار نیز بی خیال شود و حقیقت را بگوید. چون از دو حالت خارج نیست یا اینکه به ریش مبارک ایشان خواهند خندید و خواهند گفت: اخوی دانشمندان در مرکز مهم علم فضایی سوختند و کسی حتی خبردار هم نشد! یا اینکه نه، شاید مثل دفعات قبل بی برو برگرد سخنان “گه هربار” ایشان را باور کرده و با خواهش و تمنا از علم و دانش بخواهند تا قدری از سرعتش بکاهد چون مسئولان محترم قدرت رقابت با هوش مصنوعی ندارند و کافی است علم و دانش یک قدم بر سرعتش بیفزاید، آنوقت این بیچاره ها چندین سال عقب خواهند افتاد.

یک منبع آگاه در بیت رهبری نیز که نمی خواست آدرس محل زندگی اش فاش شود به خبرگزاری چینی شین هوا گفت: مقام شامخ ولایت نیم ساعت خوابید ۴۰ سال از علم و دانش عقب افتاد. خبرگزاری شین هوا هم در حالی که قاه قاه می خندید جواب داد: احتمالا به نفرین کروبی دچار شده.