شهروند- در دادگاهی در نیویورک، حوآکین گوزمان، معروف به ال چاپو، یکی از بزرگترین و مخوف ترین سرکردگان کارتل مواد مخدر در مکزیک، برای تمام اتهامات وارده محکوم شناخته شد. ال چاپو بیش از یک میلیارد دلار ثروت دارد و اتهاماتش شامل توزیع کوکایین و هروئین، قاچاق و تملک اسلحه و پولشویی است.

ال چاپو ۶۱ سال دارد و گفته می شود که حکمش ممکن است حکم ابد باشد. همسر ال چاپو اما کورونل نام دارد و ۲۹ ساله است. او ملکه زیبایی سابق است و در روز دادگاه در جمع حضور داشت. آقای گوزمان برای محاکمه از مکزیک به امریکا منتقل شد. او بارها در مکزیک محاکمه و زندانی شده بود اما به دلیل فساد گسترده و رشوه خواری هربار از زندان های مکزیک موفق به فرار شد.

آقای گوزمان در روز دادگاه بسیار خونسرد و خوش تیپ ظاهر شد و با همه ی وکلایش در هنگام خروج دست داد. در هنگام قرائت اتهامات هیچ واکنشی از خودش نشان نداد. او در دادگاه های قبلی بارها هیئت منصفه را تهدید به مرگ کرده است. بهمین دلیل هیئت منصفه این دادگاه نهایی تحت ملاحظات امنیتی ویژه از دادگاه خارج شدند.