شهروند- براساس مطالعات تازه منتشر شده در Nature Communications، دمای هوای بسیاری از شهرهای کانادا تا سال ۲۰۸۰ حداقل ۵ درجه افزایش می یابد. این موسسه برای آگاهی رسانی درباره ی گرمایش زمین و نشان دادن اینکه کره ی زمین با چه بحرانی مواجه خواهد شد دست به اقدامی ویژه زده است.

تحقیق منتشر شده توسط این موسسه که با کمک محققان و هواشناسان و دانشمندان و بر اساس یافته های هواشناسی و مشاهدات عینی تهیه شده است دمای هوای ۵۴۰ درجه در کانادا و آمریکا را برای سال ۲۰۸۰ پیش بینی کرده است. این پیش بینی نشان می دهد که روند گرمایش و خشک شدن این شهرها به چه میزان خواهد بود و آب و هوای این شهرها در سال ۲۰۸۰ را با مشابه شان امروز مقایسه کرده است.

بسیاری از افرادی که همیشه دلشان هوای گرم تری را در کانادا طلب می کند باید بدانند که اگرچه شهرهای کانادا به میزان زیادی گرمتر خواهد شد اما رفتارهای طبیعت نیز تغییر خواهد کرد که می توان نمونه هایی مانند بارش های شدید باران، آتش سوزی های گسترده، ازدیاد حشرات موذی و بیماری های ناشی از آنها اشاره کرد. سرمای هوا اگرچه برای بسیاری ناخوش آیند است اما همین سرما از بروز بسیاری از اتفاقات و خشکسالی جلوگیری می کند.