شهروند- بهروز بوچانی ، پناهجوی کرد ایرانی حدود شش سال است که در جزیره ی مانوس در گینه ی بیسائو زندانی است و نتوانسته است وارد کشور استرالیا شود. بهروز بوچانی در این سالها بیکار ننشست. او سعی کرد افکار ومشاهداتش از زندگی پناهجویان در این جزیره را در قالب کتابی به نام “هیچ دوستی جز کوهستان” و وبه کمک ناشر و مترجمش، امید توفیقیان، منتشر کرده و کتابش را به استرالیا بفرستد. او در تمام این سالها از طریق پیامک نوشته هایش را برای امید توفیقیان فرستاد و امید آنها را ترجمه و منتشر کرد. بهروز بوچانی در تاریخ ۳۱ ژانویه در بخش ادبیات غیرداستانی استرالیا موفق به دریافت دوجایزه ی بسیار مهم شد، جایزه ی ۱۰۰ هزار دلاری Victorian و جایزه ی ۲۵ هزار دلاری نخستین اثر ادبی.

بهروز در مراسم دریافت جایزه اش حضور نداشت زیرا اجازه ی ورود به خاک استرالیا را ندارد. اتفاقی که واکنش های زیادی را در سراسر جهان برانگیخت. یکی از سخنرانان در این مراسم گفت عجیب است که یک کشور به افکار یک پناهنده اجازه ورود می دهد اما از ورود خودش جلوگیری می کند. این کتاب تصویری دقیق و بسیار موثر از سختی های زندگی پناهجویان در این جزیره را نشان می دهد و شاید کمکی باشد برای جلب توجه هرچه بیشتر جامعه ی جهانی  و کمک به انسانهایی که هرکدام به دلیلی از کشورشان گریخته اند و بی وطن اند.