شهروند- دولت محافظه کار قانون شماره ی ۱۷۵ را که توسط دولت لیبرال قبلی تصویب شده بود و به قانون نظارتی پلیس شهرت داشت، متوقف کرد. به جای این قانون قرار است بند قانونی دیگری جایگزین شود که شیوه ی نظارت به عملکرد پلیس را تغییر داده و نسبت به قانون ۱۷۵ محدودیت های زیادی را برای فرد شاکی ایجاد می کند.

از راست: کتلین وین- داگ فورد

قانون جدید روند بررسی عملکرد پلیس و شکایت از عملکرد ایشان را تسریع کرده و مواردی را که می توان از پلیس شکایت کرد و چگونگی بررسی این شکایات را به روشنی معین می کند.

دولت محافظه کار قانون شماره ۱۷۵ را قانون ضد پلیس می نامد و می گوید این قانون یک فاجعه بوده و عملکرد پلیس را محدود کرده است. همچنین دولت محافظه کار می گوید بر اساس قانون ۱۷۵ گویا پلیس همیشه مجرم است مگر این که خلافش ثابت شود. اگرچه در قانون جدید نیز شکایت های مطرح شده علیه پلیس توسط یک نهاد بی طرف بررسی می شود اما رئیس انجمن آزادی های مدنی کانادا می گوید که قانون جدید دست پلیس را بسیار بازگذاشته و شفافیت عملکرد نیروی پلیس را از بین خواهد برد. این قانون موجب خواهد شد که مردم اطمینان خود را به پلیس از دست بدهند که در دراز مدت اصلا به نفع نیست.