شهروند-  اعضای شورای شهر تورنتو به صورت هماهنگ اعلام کرده اند که با تصمیم داگ فورد مبنی بر تغییرات در بافت سیاسی تورنتو مخالفند و علیه او به دادگاه شکایت خواهند کرد. داگ فورد اعلام کرده است که می خواهد تعداد حوزه های انتخاباتی این شهر را از ۴۷ به ۲۵ حوزه کاهش دهد. این اقدام به گفته ی اعضای شورای شهر نه تنها به نفع تورنتو نیست و تاثیری در صرفه جویی از هزینه ها ندارد، بلکه باعث خواهد شد که بسیاری از بخش های تورنتو با کمبود کمک های دولتی مواجه شوند و دیگر تورنتو شهر موفقی مانند آنچه امروز هست نباشد.

 

اعضای شورای شهر با رای اکثریت درخواست کرده است پیش از اقدام،  این تصمیم به رفراندوم گذاشته شود، در غیر این صورت علیه داگ فورد به دادگاه شکایت خواهند کرد.

انتخابات شهرداری تورنتو پاییز امسال برگزار خواهد شد. جان توری، شهردار تورنتو، در این تصمیم و اقدام با شورای شهر هم پیمان است و می گوید که مخالف کاهش حوزه های انتخاباتی تورنتو است.

موافقان این طرح می گویند کاهش حوزه های شهری می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها شود و بسیاری از حوزه ها تنها با یک نماینده اداره شوند و بر روی مسایل اصلی تمرکز کنند، اما اکثریت با این توجیه مخالفند.