شهروند- علی شریفیان: دیده بانان حفظ محیط زیست انتاریو بر اساس تحقیقی که انجام داده اند، روز سه شنبه ۱۳ ژانویه گزارشی تحلیلی درباره رابطه صرف جویی برق و برنامه تخفیف دولت به مشترکان در ساعاتی که برق بالاترین مصرف را دارد، منتشر کرده اند.

گورد میلر، کمیسر این سازمان غیر دولتی در گزارش منتشر شده به نتیجه مشابه ای همانند بونی لیزیک، بازرس کل انتاریو رسیده است.

بونی لیزیک در گزارش خود که حدود یک ماه پیش منتشر کرد با استناد به اسناد و آمار اعلام کرد دولت لیبرال تا کنون حدود دو میلیارد دلار خرج نصب کنتورهای هوشمند کرده اما این اقدام و محاسبه تخفیف برق در ساعات پر مصرف برق (ساعات اولیه بامداد و غروب) برای مشترکان تاثیر محسوسی بر smart-meterمیزان مصرف برق نگذاشته است و سبب کاهش آن نشده است.

گورد میلر در مورد کاهش مصرف برق بیش از ده کشور جهان مطالعه دقیق انجام داده و در گزارش آورده که در این کشورها صرفه جویی برق بین ۴ تا ۵ برابر حد معمول بوده است، در حالی که در انتاریو دولت نتوانسته به چنین هدفی برسد.

وزیر انرژی دولت انتاریو در پاسخ به این ادعا و یافته های بازرس کل گفته است بررسی نتایج برنامه صرفه جویی کمی شتابزده انجام شده است و زمان لازم است تا مردم به مصرف خود در راستای صرفه جویی در پرداخت صورتحساب برق خود توجه و به آن عمل کنند.

دولت انتاریو بر اساس برنامه ای که دارد قصد دارد تقاضا برای برق را تا سال ۲۰۳۲ به میزان ۱۶ درصد کاهش دهد، اما منتقدان بر این باورند که دولت نمی تواند به هدف تعیین شده برسد.