شهروند- به گزارش بانک سی آی بی سی ، حدود ۲.۲ تریلیارد از دارایی های کانادا در کنترل زنان شاغل این کشور است. زنان شاغل تا سال ۲۰۲۸ ، یعنی تا زمانی که به دوران بازنشستگی خود نزدیک می شوند، میزان بیشتری از دارایی های قابل سرمایه گذاری را مدیریت خواهند کرد. دلیل این اتفاق این است که زنان کانادایی بیشترین بخش زندگی شان را در بازار کار بوده اند و بر همین اساس اغلب انها کنترل، مدیریت و تصمیم گیری مسایل مالی را به عهده گرفته اند.

میزان حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اشتغال آنها به شدت افزایش یافته است و توانسته اند به میزان بسیار بالایی به مشاغل کلیدی و حقوق های بالا همتای مردان دسترسی پیدا کنند.

زنان متاهل تقریبا نیمی از مخارج خانه را به عهده دارند و همین باعث می شود که همتای مردان سهمی اساسی در سرمایه گذاری و کنترل سرمایه و پول داشته باشند.

زنان متاهل برای زندگی تصمیم می گیرند، سرمایه گذاری می کنند و سهم زیادی از دارایی های قابل سرمایه ی کانادا در اختیار آنها است و به طور کلی می توان گفت زنان شاغل متاهل پولدار هستند.

تا سال ۲۰۲۸ زنان کانادایی حدود ۳.۸ تریلیارد از دارایی های مالی کانادا را در اختیار دارند که تقریبا برابر با یک سوم کل دارایی هاست. زنان کانادایی همچنین کمتر ازدواج می کنند و بسیاری از آنها در زندگی و مدیریت از همتایان مرد خود پیشتازند و در آینده بسیاری از شغل های کلیدی و مدیریتی را به خودشان اختصاص می دهند.