شهروند- براساس گفته های برخی مقامات رده بالای دولت فدرال، روز سه شنبه جاستین ترودو با بسیاری از مشاوران ارشد خود رأی زنی کرده است و ممکن است به زودی درباره ی اتفاقات مرتبط با پرونده ی SNC-Lavalin بیانیه ای مبنی بر پشیمانی و معذرت خواهی منتشر کند.

به گفته ی یکی از مقامات، یکی از گزینه های پیش روی جاستین ترودو این است که نشان دهد تا حدودی مسئولیت این اتفاق را می پذیرد و از رفتار کابینه اش با وزیر دادگستری قبلی، جودی ویلسون ریبولد، اطلاع داشته است. 

جودی ویلسون ریبولد در تاریخ ۱۲ فوریه از سمت خود استعفا داد زیرا ادعا می کرد که ۱۲ نفر از مقامات ارشد دولت فدرال به او فشار آورده اند تا پرونده ی مرتبط با کمپانی SNC-Lavalin و معاملاتش با لیبی در خارج از دادگاه  و به صورت توافقی حل و فصل شود. دوشنبه ی این هفته جین فیلپات، یکی دیگر از وزرای مورد اعتماد جاستین ترودو در واکنش به این اتفاق استعفا کرد و اعلام کرد که می خواهد به ارزش های اخلاقی و تعهدات قانونی اش پایبند بماند برای همین از کار کناره گیری می کند.

تا کنون جاستین ترودو ادعا می کرد که کابینه اش هیچ خطایی انجام نداده  و تمام قضیه به دلیل اختلاف نظر است. ولی استعفای جین فیلپات  که بدون هماهنگی  و اطلاع جاستین ترودو انجام شد باعث شد که قضیه وارد بعد جدیدی شود و برهمین اساس جاستین ترودو ممکن است بیانیه ای مبنی بر ندامت و معذرت خواهی منتشر کند.

استعفای جین فیلپات از کابینه ی جاستین ترودو

جین فیلپات (Jane Philpott )، یکی دیگر از وزرای مورد اعتماد کابینه ی جاستین ترودو، روز دوشنبه در واکنش به پرونده ی کمپانی SNC-Lavalin و گستردگی و عمیق شدن مساله استعفا داد.

فیلپات در نامه ی استعفا اعلام کرد که باید به مسئولیت های اخلاقی، ارزش های شخصی و تعهدات قانون اساسی پایبند بماند و برای همین استعفا می دهد. به گفته ی او افراد برای پایبند ماندن به اصول باید هزینه  پرداخت کنند ولی هزینه ای که برای نادیده گرفتن اصول پرداخت می شود بسیار بزرگ تر و غیر قابل جبران تر است.

جین فیلپات، نماینده ی مجلس حوزه ی مارکهام_استافویل، می گوید که بر اساس کنوانسیون قانون اساسی همبستگی اعضای کابینه به این معناست که از تمامی وزرا انتظار می رود از تمامی تصمیمات کابینه و دیگر وزرا به صورت رسمی و علنی دفاع کرده و از سیاست های دولت حمایت کنند و شرایط حال حاضر و اتفاقات باعث شده است که او نتواند به این مهم پایبند بوده و برهمین اساس استعفا می دهد.

فشار دولت و سیاستمداران بر وزیر دادگستری برای دخالت در پرونده ی مرتبط با SNC-Lavalin واکنش ها و نگرانی های زیادی را برای خانم جین فیلپات ایجاد کرده است. جاستین ترودو استعفای خانم جین فیلپات را پذیرفته است و از او برای تمامی خدمات طی این سالها تشکر و قدردانی کرد.