شهروند- کلینت ماس (Clint Masse) و همسرش در استان مانیتوبا یک مسیر مارپیچ برفی ساخته اند که در گینس به عنوان بزرگترین مسیر مارپیچ در جهان ثبت شد. این مسیر مارپیچ توانست رکورد مسیر مارپیچ قبلی را که در در سال ۲۰۱۵ در شهر تاندربی استان انتاریو ساخته شده بود بشکند. طی سه هفته ی گذشته تقریبا ۲۶ روز برای ساخت این مسیر مارپیچ برفی زمان صرف شده است.

روز سه شنبه به این زوج اطلاع داده شد که درخواستشان برای ثبت در گینس موفق آمیز بوده و مسیر مارپیچ آنها واقعا بزرگترین در دنیاست. به گفته ی سخنگوی گینس این مسیر مارپیچ ۲,۷۸۹.۱۱ متر مربع است و بزرگترین در نوع خود در جهان است. برای ساختن این مسیر مارپیچ ۳۰۰ کامیون برف و ۱۳۰۰ متر دیوار برفی استفاده شده است. این مسیر مارپیچ برفی به یکی از جاذبه های توریستی مانیتوبا تبدیل شده است  و ماس از توریستهای سراسر جهان بویژه آمریکا می خواهد که به این استان آمده و از بزرگترین مسیر مارپیچ جهان بازدید کنند.  ماس می گوید تصمیم دارد تا سال آینده دوباره مسیر مارپیچ جدیدی، این بار بزرگتر، بسازد و از آثار هنری برای تزیین آن استفاده خواهد کرد.