به نقل از تورنتو استار مورخ هفت فوریه، ماشین حمل پول بانک که حاوی پول سه خودپرداز شعبات مختلف بانک بود، در ناحیه ریچموندهیل مورد دستبرد قرار گرفت.  


شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

به نقل از تورنتو استار مورخ هفت فوریه، ماشین حمل پول بانک که حاوی پول سه خودپرداز شعبات مختلف بانک بود، در ناحیه ریچموندهیل مورد دستبرد قرار گرفت. در این جریان به کسی آسیبی نرسید.

در جریان این سرقت، ماشین حمل پول مقابل شعبه یانگ و استاف ویل  بانک رویال، توقف کرده بود و ماموران مسلح مشغول جمع آوری پول خودپرداز داخل شعبه بودند. پس از مراجعت، ماموران دریافتند در خودرو باز شده و پولها به سرقت رفته است.

گروهبان جان شلدن از پلیس ناحیه یورک به خبرنگاران گفت: «این حادثه ساعت ۱۰:۳۰ پنجشنبه شب اتفاق افتاده است. میزان دقیق پول سرقت شده را نمی توان تخمین زد. ما منتظر گزارش شعبات بانک هستیم، ولی میزان تقریبی آن سه میلیون دلار گزارش شده است. نکته مهم اینست که سارقان برای باز کردن در خودرو نیاز به یک رمز دارند. شواهد نشان می دهد که آنان رمز ورودی را می دانسته اند. بدون استفاده از این رمز ورود به خودرو امکان پذیر نیست. پس از ورود به خودرو برای دستیابی به پولها نیاز به باز کردن دو در از یک گاو صندوق است و تمام این کارها طی مدت کمی که ماموران برای تخلیه صندوق آخرین خودپرداز رفته بودند، انجام شده است».

جان گاواگان سخنگوی شرکت گاردا در باب بروز این سرقت گفت: «صندوق پولها در داخل ماشین با سیستم پیشرفته ای محافظت می شود و دسترسی به آن بدون داشتن رمز امکان پذیر نیست. شرکت گاردا کمپانی خوشنامی است که با پلیس همکاری می کند. تعداد محافظان ماشین حمل پول بنا بر میزان پول متفاوت است. مابرای کسی که بتواند در این راه اطلاعاتی در اختیارمان قرار دهد یک جایزه صد هزار داری در نظر گرفته ایم».

شرکت گاردا اعلام کرد: "در این میان هیچ اتهامی متوجه نگهبانان خودرو نیست. این نخستین باری است که اتومبیل حمل پول شرکت گاردا در تورنتو مورد دستبرد قرار می گیرد.»

در سال ۱۹۹۵ یک گروه چهار نفره سارقان مسلح به یک خودرو حمل پول این شرکت دستبرد زدند و مبلغ ۳.۱ میلیون دلار پول و مقادیری الماس به سرقت رفت. در سال ۲۰۰۷ نیز مشابه این حادثه اتفاق افتاد، لیکن در سرقت اخیر تیراندازی صورت نگرفته است.

پلیس به نوعی از تمامی کسانی که در محل حضور داشتند بازجویی کرده، لیکن تا کنون به نکته قابل توجهی دست نیافته اند. نگهبانان خودروی حمل پول نیز نهایت همکاری را با پلیس داشته اند. در ضمن پلیس ناحیه یورک از تمامی شهروندان خواست اگر در باب این سرقت اطلاعات مفیدی در دست داشتند با شماره ۱-۸۶۶-۸۷۶-۵۴۲۳ داخلی ۷۲۴۱ تماس گیرند.