شهروند- بسیاری از افراد رویای بچه دار شدن و پدر مادر شدن را در سر می پرورانند اما برای اینکار زمان لازم را در اختیار ندارند و یا شرایط زندگی شان به انها اجازه نمی دهد که به تنهایی از پس این امر بر آیند. ولی در دنیای امروز راه حلی خوبی برای این افراد هم پیدا شده است: رابطه ی افلاطونی و والدین مشارکتی.

در این نوع رابطه افراد علاقمند در وب سایت هایی که برای این کار طراحی شده است ثبت نام می کنند و اگر شرایط لازم را داشته باشند می توانند با فرد دیگری که علاقمند به این کار است وارد رابطه ای افلاطونی شده و به صورت مشارکتی والدین کودکی شوند که با هم به فرزندی قبول می کنند. Modamily   و Family by Design   دو تا از وب سایت هایی است که به علاقمندان برای اینکار کمک می کنند. هم اکنون حدود ۲۰۰۰ کانادایی عضو وب سایت Family by Design  هستند و از این طریق برای داشتن خانواده اقدام کرده اند. گفته می شود که افراد همجسنگرا به این روش بچه دار شدن و والدین مشارکتی علاقه فراوانی دارند.