شهروند- نرخ های ثابت وام مسکن در هفته های اخیر به شدت در کانادا سقوط کرده است. دلیل این اتفاق این است که هزینه ی تأمین مالی وام ها ارزان تر شده است. بانک ها و دیگر وام دهندگان پولی را که قرض می دهند، خود از بازار اوراق قرضه وام می گیرند و بازدهی اوراق قرضه پنج ساله از اواخر سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافته است و برهمین اساس نرخ وام مسکن بانک ها نیز کاهش یافته است.

نرخ بازده ی اوراق قرضه ی کانادا روز دوشنبه به ۱.۴۵ درصد سقوط کرد و این نرخ از تابستان ۲۰۱۷ بی سابقه است. در آن زمان این نرخ ۱.۵ درصد بود.

به گفته ی اقتصاد دانان، هم اکنون تضاد فاحشی بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه در کانادا وجود دارد و این علامتی است که باید به آن توجه شود. سقوط بازده اوراق قرضه به لحاظ اقتصادی اصلا علامت خوبی نیست ولی برای خریداران خانه خبر خوبی است زیرا هزینه ی تامین مالی ارزان تر، اجازه می دهد که بانک ها نرخ های وام مسکن خود را کاهش دهند تا وام گیرندگان بیشتری را جذب کنند. حدود سه چهارم صاحب خانه های کانادایی برای امنیت بیشتر نرخ وام ثابت را انتخاب کرده اند. نرخ وام دیگر خریداران با تصمیمات بانک کانادا تغییر می کند.