شهروند- بر اساس اسناد و مدارک جدید، جودی ویلسون ریبولد ممکن است از دادگستری خارج شده و به سازمان امور سربازان منتقل گردد. ریبولد می گوید از شنیدن این خبر بسیار شوکه است و هشدار داد که این تغییر سمت یک اشتباه بزرگ است.

ریبولد می گوید که جاستین ترودو و مشاور ارشدش بارها به او گفته بودند این تغییر و جابجایی انجام نخواهد گرفت. اگرچه در هیچ کجا ذکر نشده است، اما ریبولد معتقد است که این تغییر و جابجایی در پی اتفاقات و پرونده ی SNC-Lavalin صوت گرفته است.

جری باتس (Gerry Butts)، معاون سابق نخست وزیر، در توجیه این جابجایی می گوید که این تغییر برای سازمان امور سربازان ضروری است. این سازمان بودجه ی مالی بسیار در اختیار دارد و به گفته ی ایشان نیاز به وزیری کاردان دارد که مسایل آن را بررسی و مدیریت کند. باتس در مکالمه اش با ریبولد می گوید این سمت جدید فرصت مناسبی است که مردم کانادا بخش هایی از قابلیت و شخصیت تو را که دیده نشده است، کشف کنند.