شهروند- در صورت تصویب قانون جدید در استان نوااسکوشیا، اهدای عضو امری مسلم تلقی می شود و نیازی به اجازه ی خانواده ی فرد متوفی ندارد مگر این که خود شخص قبل از مرگش از آن خارج شود. نوا اسکوشیا اولین استانی است در کل آمریکای شمالی که این قانون را تصویب  و در پی آن اجرایی می کند. این قانون هم اکنون در کشورهای بلژیک و اسپانیا وجود دارد.

بعد از تصویب قانون، ۱۲ الی ۱۸ ماه زمان لازم است تا مقدمات اجرای آن آماده شود. یکی از مقامات بلندپایه ی بهداشتی این استان می گوید که تمام ساکنان این استان، حتی ساکنان مناطق دورافتاده، از این قانون بهره مند خواهند شد و عضوی از آن خواهند بود.

این قانون یک بار در سال ۲۰۱۰ و در دولت نیودمکرات نوااسکوشیا تصویب شد اما اجرایی نشد. برای اجرایی شدن این قانون پزشکان و کارمندان بیمارستان و مراکز پزشکی که با بیماران در شرایط وخیم روبرو هستند باید آموزش های لازم را ببینند تا بتوانند در هنگام دریافت یک اهدا کننده اقدامات لازم را به سرعت و به درستی انجام دهند. تحقیقات در کشورهای اروپایی نشان می دهد که با اجرایی شدن این قانون میزان اهدای عضو تا میزان ۳۵ درصد افزایش یافته است.