شهروند- لیزا مک لیود، وزیر کودکان و خدمات اجتماعی انتاریو، همزمان با فرارسیدن روز جهانی اوتیسم اعلام کرد که دولت انتاریو طی برنامه ی نظرسنجی که از اول ماه می آغاز می شود به دقت به نگرانی ها و نظرات خانواده هایی که فرزندانشان با این مسئله دست و پنجه نرم می کنند گوش خواهد داد و در صورت نیاز، تغییراتی در برنامه ی استانی در پیوند با کمک به این خانواده ها اعمال خواهد کرد.

مک لیود می گوید صدای اعتراض خانواده ها را به برنامه ی جدید دولت انتاریو و بودجه ی در نظر گرفته شده برای کمک به کودکان دارای اوتیسم شنیده است و می خواهد کمکشان کند.

در ماه فوریه دولت انتاریو اعلام کرد که میزان کمک های نقدی و وام های سالیانه به کودکان دارای اوتیسم کاهش می یابد و این کودکان تسهیلاتی را دریافت می کنند که براساس آن بتوانند سریع تر به مدارس بازگردند. این برنامه موجب اعتراضات زیادی از سوی خانواده ها و معلمان شد.

هزینه ی درمان کودکان دارای اوتیسم سالیانه مبلغی حدود هشتاد هزار دلار تخمین زده می شود و بسیاری از خانواده ها برای پرداخت این مبلغ و تامین نیازهای فرزندانشان با مشکلات جدی مواجه هستند. همچنین بسیاری از این کودکان نمی توانند به راحتی به مدارس بازگردند زیرا آموزش های لازم برای برخورد با این کودکان در مدارس فراهم نیست و بسیاری از این افراد با تبعیض و رفتارهای نامناسب و تبعیض آمیز مواجه می شوند. در این نظرسنجی از افراد متخصص و نمایندگان مجلس، تمامی احزاب، کمک گرفته خواهد شد.