شهروند- سیاهچاله های فضایی نقاط تاریکی هستند که جاذبه بسیار قوی دارند و هر جسم و نوری را که از کنارشان عبور کند به درون خود می کشند و به مکانی نامعلوم می فرستند. به دلیل این جاذبه ی قوی و موقعیت ویژه ی لبه های این سیاهچاله ها امکان نزدیک شدن به آنها وجود ندارد. اما دانشمندان توانسته اند برای اولین بار در تاریخ از یکی از این سیاهچاله ها تصویربرداری کنند و قرار است این عکس این هفته رونمایی شود.

برنامه ی اصلی ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۰ آوریل در واشنگتن با حضور دانشمندان و محققان این حوزه برگزار و طی آن عکس این سیاهچاله ی فضایی رونمایی شد.

به گفته ی یک استاد دانشگاه واترلو که سالهاست در این پروژه همکاری می کند این اتفاق تاریخی به لحاظ علمی بسیار پر اهمیت است زیرا علاوه بر اینکه برای اولین بار امکان مشاهده ی یک سیاهچاله ی فضایی را فراهم می کند،  باعث می شود که امکان تحقیقات بیشتر برای فهم این که جهان چگونه فعالیت می کند فراهم شود. امکاناتی که در آزمایشگاه ها به راحتی فراهم نیست.

بحث وجود سیاهچاله های فضایی از سال ۱۹۶۰ مطرح شد و هم اکنون این فرصت تاریخی فراهم شده است تا نگاه دقیقی به آنچه ماهیت اش پر از رمز و راز است میسر گردد.