شهروند- استان بریتیش کلمبیا اعلام کرد که از معلمانی که بزودی در انتاریو از کار اخراج می شوند به شدت استقبال می کند. دولت انتاریو به تازگی اعلام کرده است که طی چهارسال آینده ۳۴۷۵ جایگاه شغلی تمام وقت معلمی در این استان از بین می رود.

این تصمیم موجب خشم و انتقاد شدید معلم های تمام وقت در استان انتاریو شده است و در آخر هفته ی گذشته در مقابل مجلس انتاریو به نشان اعتراض به این سیاست تجمع کردند.

در مقابل، استان بریتیش کلمبیا، که شش سال است با کمبود معلم دست و پنجه نرم می کند اعلام کرد از معلمان اخراج شده استقبال می کند و این افراد می توانند راهی این استان شوند و برای شغل تقاضا دهند.

در سال ۲۰۱۷ تغییرات در قوانین آموزشی استان بریتیش کلمبیا موجب شد که ۳۷۰۰ جایگاه شغلی معلمی خالی بماند. استان بریتیش کلمبیا اعلام کرد که از سال ۲۰۱۸ میزان معلمانی که از استان انتاریو راهی بریتیش کلمبیا می شوند ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در ابتدای سال تحصیلی جدید این استان اعلام کرد که حداقل به ۳۰۰ معلم نیاز دارد. قرار است تا در اواخر این ماه در تورنتو برنامه ی استخدام توسط دولت بریتیش کلمیبا برای معلمان برگزار شود.