شهروند- کلیسای نوتردام پاریس دوشنبه بعد از ظهر در شعله های آتش سوخت. این کلیسای ۸۰۰ ساله در قرن
دوازده میلادی ساخته شد و به گفته ی شهروندان پاریس بخشی از تاریخ، فرهنگ، ادبیات، خاطره ی جمعی فرانسه و نماد معماری گوتیک فرانسوی است.

ی ساخته شد و به گفته ی شهروندان پاریس بخشی از تاریخ، فرهنگ، ادبیات، خاطره ی جمعی فرانسه و نماد معماری گوتیک فرانسوی است.

به گفته ی پلیس و آتش نشانی این آتش سوزی اتفاقی بوده است ولی بررسی ها برای کشف دلیل واقعی آن ادامه دارد. کلیسای نوتردام در حال بازسازی بود و بخشی از مجسمه های برنزی آن به مکان امنی منتقل شده بود. به کمک آتش نشان های حرفه ای پاریس ساختمان اصلی و بخشی از برج های آن از آسیب های جدی در امان مانده است اما دو سوم سقف این کلیسا در آتش سوخته و فروریخته است.

امانوئل ماکرون ضمن اظهار ناراحتی از این آتش سوزی و همدردی با مردم پاریس اعلام کرد که قول می دهد این بنا بزودی مانند روز اولش ساخته شود. ماکرون برای این بازسازی از تمام متخصصان جهان درخواست کمک کرده است و کمپینی برای جمع آوری کمک های نقدی مورد نیاز ترتیب داده است.

سازمان جهانی یونسکو در توئیتی اعلام کرد که به دقت روند این آتش سوزی و خسارات وارده را مشاهده می کند و برای هرکمکی در کنار فرانسه و مردمش ایستاده است. خیابان های اطراف این کلیسا به دستور پلیس و برای رعایت نکات ایمنی تخلیه شده است و در این حادثه تنها یک آتش نشان آسیب دیده است و خوشختانه خسارت جانی تاکنون گزارش نشده است.